NordEuropæisk LutherAkademi
HISTORIE

NordEuropæisk LutherAkademi (NELA) blev stiftet i 1997 og oprettet som forening i Finland 1998 med nationale afdelinger/foreninger i Sverige, Norge og Danmark. De har fælles vedtægter og holder fælles årsmøde, hvor der rapporteres til hovedforeningen i Finland.

Symposia 1998-2024

1998 Göteborg, Sverige (1)
Rättferdiggörelsen genom tron

1999 Helsinki, Finland (2)
Anden och Ordet

2000 Oslo, Norge (3)
Lov og evangelium

2001 Aarhus, Danmark (4)
Nådemidlerne

2002 Göteborg, Sverige (5)
Sann Gud og sann människa – kristologi og antropologi

2003 Hangö, Finland (6)
Den kjempende og triumferende kirke

2004 Oslo, Norge (7)
Hvordan skal vi da leve - om skapelsen, loven og etikken

2005 Løgumkloster, Danmark (8)
Hva er sannhet?

2006 Göteborg, Sverige (9)
Korset og kronan

2007 Loimaa, Finland (10)
Ortodoksi

2008 Bergen, Norge (11)
Håp og våk! - om de siste tider og de siste ting

2009: Ingen konference
2010:
Ingen konference
2011:
Ingen konference

2012 Cambridge, England (12)
Built on the Foundation of the Apostles and Prophets
-- Sola Scriptura in Context

2013 Åbo, Finland (13)
Ord och kött – sjel och kropp

2014 Göteborg, Sverige (14)
Luthersk spiritualitet
i spenningen mellan ortodoksi och pietisme

2015 Bergen, Norge (15)
Bekjennelsen som modernitetskritikk

2016 København, Danmark (16)
Kristen tro i møte med vår tids folkevandring

2017 Göteborg, Sverige (17)
Fri eller bundet – om Luther og viljen

2018 Helsinki, Finland (18)
Bruk og misbruk av Luther
https://www.facebook.com/lutherakademi

2019 Oslo, Norge (19)
Dåpen

2020: Ingen (Aflysning pga Covid-19-rejserestriktioner)
2021: Ingen (Aflysning pga Covid-19-rejserestriktioner)

2022 København, Danmark (20)
Kristus i Det Gamle Testamente
LINK til program m. lydfiler fra foredrag

2023 Wittenberg, Tyskland (21)
Inspiration, autoritet og ledelse

2024 Göteborg, Sverige (22)
Jøderne, Israel og Kirken

NELA-INFO
Formand: Pastor Erik. A. H. Okkels, erik_okkels@hotmail.com
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR