NordEuropæisk Luther-Akademi
SYMPOSIUM 2021

Sted: Wittenberg

Dato: 16.-20. sept. 2021

Inspirasjon, autoritet og ledelse
– hvordan leder Gud i dag?

Konferancefolder
A4-udskrift

Conference folder

Om dette er det mange ulike oppfatninger både i og utenfor den kristne kirke. Disse diskusjonene vil bli belyst gjennom foredragene på konferansen.

Program

Torsdag 16.9.

18.00 Jan Bygstad, Listening to the voice of God today

20.00 Middag

21.30 Kveldsbønn

 

Fredag 17.9.

09.00 Morgenbønn

09.30 Wilhelm Weber, Guidance in the Pentateuch

11.00 Daniel Johansson, On adding to Scripture: The understanding of Revelation 22:18-19

12.30 Lunsj

14.30 Tomas Bokedal, The relation between church and the canon of the Bible

16.00 Kaffe

16.30 Harri Huovinen, Prophecy in the Early Church

18.00 Middag

19.30 Kveldssamvær

21.30 Kveldsbønn

 

Lørdag 18.9.

09.00 Morgenbønn

09.30 Knut Alfsvåg, Schwärmerei and the Roman-Catholic Church

11.00 Rune Imberg, Luther as a teamleader, Bible translator, and Bible editor

12.30 Lunsj

14.30 Knut Alfsvåg, Luther’s Critique of Latomus – a five hundred years’ anniversary

16.00 Kaffe

16.30 NELAs årsmøte

18.00 Middag

19.30 Armin Wenz: A sacramental hermeneutic

21.30 Kveldsbønn

 

Søndag 19.9.

10.00 Gudstjeneste

12.00 Lunsj

14.00 Gottfried Martens, The significance of dreams in the work among Muslims

15.30 Kaffe

16.00 Robert Bennett: Communicating with dead people

18.00 Middag

19.30 Fredrik Sidenvall: Is there a place for authority today?

21.30 Kveldsbønn

 

Mandag 20.9.

09.00 Morgenbønn

09.30 Avslutningssamling. Avreise

 

Foredragsholdere

Knut Alfsvåg. Professor i systematisk teologi ved VID Misjonshøyskolen, Stavanger

Robert Bennet. Leder for Luther Academy og prest i LCMS.

Jan Bygstad. Æresdoktor ved Concordia, Fort Wayne. Prest i DELK, Bergen

Tomas Bokedal. Førsteamanuensis i NT ved NLA, Bergen.

Daniel Johansson. PhD, lektor ved Församlingsfakulteten i Göteborg og prest i Misjonsprovinsen.

Harri Huovinen. PhD-student i tidlig kirkehistorie.

Gottfried Martens. Dr.theol, prest i SELK.

Fredrik Sidenvall. Prest, rektor på LM Engströms Gymnasium

Wilhelm Weber. Prest, tilknyttet Colleg Wittenberg

Armin Wenz. Dr. theol, prest i SELK

 

Praktiske opplysninger

Konferansen arrangeres fra torsdag 16. til mandag 20. september 2021 i Wittenberg.

Adresse: Colleg Wittenberg, Jüdenstraße 8, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Tyskland.

En melder seg på ved å sende en epost til knut.alfsvag@vid.no .
Det må sendes bindende påmelding innen 15. juli.

Deltageravgift er €350 i enkeltrom, €290 per person i dobbeltrom. Deltageravgiften dekker konferansen, overnatting, frokost og middag fra torsdag kveld til mandag morgen.

Deltageravgift betales til NELAs konto i Norge 3000.50.82168.
IBAN-nr.: NO1330005082168
SWIFT (BIC): SPSONO22.  

Konferansen vil hovedsakelig foregå på engelsk, men det vil bli gitt simulatantolking til skandinaviske språk.

Wittenberg har god togforbindelse til Berlin (stasjonen heter Lutherstadt Wittenberg), og byen er liten og oversiktlig.

Dersom corona-situasjonen skulle gjøre det umulig å arrangere konferansen, vil all innbetalt deltageravgift bli tilbakebetalt.

www.lutherakademi.org

NELAs styre glæder sig og siger velkommen!

NELA-INFO
Formand: Dr. theol. Knut Alfsvåg, knut.alfsvag@vid.no
Kasserer: Pastor Halvar Sandell, halvar.sandell@gmail.com
Sekretær: Pastor Karsten Christensen, kac@km.dk

WEB-SITE: www.lutherakademi.org
webmaster@lutherakademi.org
Facebook: facebook.com/lutherakademi

NELA-Privatlivspolitik-GDPR